Citaten van Bertrand Russell

Bertrand Russell

Bertrand Russell

Engels filosoof, wiskundige en Nobelprijswinnaar literatuur (1950)

Leefde van: 1872-1970

Categorie: Filosofen | Wetenschappers | : Groot-Brittanië

 • Wat mensen echt willen is niet kennis, maar zekerheid.
 • Liefde moet zijn als een boom, met zijn wortels diep in de aarde, maar met zijn takken uitgestrekt naar de hemel.
 • Drie eenvoudige maar onweerstaanbare hartstochten hebben mijn leven beheerst: de behoefte aan liefde, de drang naar kennis en het bijna ondraaglijk besef dat het mensdom smartelijk lijdt.
 • Elke stelling die we kunnen begrijpen, moet volledig zijn samengesteld uit delen waar we mee bekend zijn.
 • Het overwinnen van vrees is het begin van wijsheid.
 • De moeilijkheid met de wereld is dat de dommen zelfverzekerd zijn en de verstandigen met twijfel vervuld.
 • Angst is de belangrijkste bron van bijgeloof en één van de belangrijkste bronnen van wreedheid. Angst overwinnen is het begin van wijsheid.
 • Door de landbouw begon de mensheid aan een lange periode van gemeenheid, ellende en waanzin, waarvan we nu pas worden bevrijd door de weldadige werking van machines.
 • De wiskunde, oprecht bekeken, bezit niet alleen waarheid, maar opperste schoonheid - een schoonheid koud en streng, als dat van beeldhouwwerk.
 • Het enige dat de mensheid zal verlossen is samenwerking.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 96.

 • Bertrand Russell
  Bertrand Russell
  - +
  +247
  De moeilijkheid met de wereld is dat de dommen zelfverzekerd zijn en de verstandigen met twijfel vervuld.
  Origineel: The fundamental cause of the trouble is that in the modern world the stupid are cocksure while the intelligent are full of doubt.
  Bron: Mortals and Others (1935) The Triumph of Stupidity. Voor de volledige tekst zie: russell-j.com
 • Bertrand Russell
  Bertrand Russell
  - +
  +132
  Angst is de belangrijkste bron van bijgeloof en één van de belangrijkste bronnen van wreedheid. Angst overwinnen is het begin van wijsheid.
  Origineel: Fear is the main source of superstition, and one of the main sources of cruelty. To conquer fear is the beginning of wisdom.
  Bron: Unpopular Essays (1950) Chapter 7: An Outline of Intellectual Rubbish
 • Bertrand Russell
  Bertrand Russell
  - +
  +54
  Liefde moet zijn als een boom, met zijn wortels diep in de aarde, maar met zijn takken uitgestrekt naar de hemel.
  Origineel: Love should be a tree whose roots are deep in the earth, but whose branches extend into heaven.
  Bron: Marriage and Morals (1929) ch. 19. Voor de volledige tekst zie: russell-j.com
 • Bertrand Russell
  Bertrand Russell
  - +
  +44
  Wat mensen echt willen is niet kennis, maar zekerheid.
  Origineel: What men really want is not knowledge, but certainty.
  Bron: The Listener Magazine 1964, Interview
 • Bertrand Russell
  Bertrand Russell
  - +
  +39
  Van alle vormen van voorzichtigheid is voorzichtigheid in de liefde misschien wel het grootste struikelblok op de weg naar het geluk.
  Origineel: Of all forms of caution, caution in love is perhaps the most fatal to true happiness.
  Bron: The Conquest of Happiness (1930). Voor de volledige tekst zie: russell-j.com
 • Bertrand Russell
  Bertrand Russell
  - +
  +34
  Zelfs wanneer alle deskundigen het met elkaar eens, dan kunnen ze het nog steeds mis hebben.
  Origineel: Even when the experts all agree, they may well be mistaken.
  Bron: Sceptical Essays (1928) On the Value of Scepticism. Voor de volledige tekst zie: www.panarchy.org
 • Bertrand Russell
  Bertrand Russell
  - +
  +31
  Drie eenvoudige maar onweerstaanbare hartstochten hebben mijn leven beheerst: de behoefte aan liefde, de drang naar kennis en het bijna ondraaglijk besef dat het mensdom smartelijk lijdt.
  Origineel: Three passions, simple but overwhelmingly strong, have governed my life: the longing for love, the search for knowledge, and unbearable pity for the suffering of mankind.
  Bron: The Autobiography of Bertrand Russell (1967) prologue
 • Bertrand Russell
  Bertrand Russell
  - +
  +31
  Het overwinnen van vrees is het begin van wijsheid.
  Origineel: To conquer fear is the beginning of wisdom.
  Bron: Unpopular Essays (1950)
 • Bertrand Russell
  Bertrand Russell
  - +
  +30
  De mens heeft voor zijn geluk niet alleen het plezier van dingen nodig, maar ook hoop, vooruitgang en verandering.
  Origineel: Man needs, for his happiness, not only the enjoyment of this or that, but hope and enterprise and change.
  Bron: Unpopular Essays (1950) Philosophy and Politics
 • Bertrand Russell
  Bertrand Russell
  - +
  +28
  Een van de symptomen van een op handen zijnde zenuwinzinking is het geloof dat je werk ontzettend belangrijk is, en dat het nemen van vakantie vele soorten rampen zal veroorzaken.
  Origineel: One of the symptoms of approaching nervous breakdown is the belief that one's work is terribly important, and that to take a holiday would bring all kinds of disaster.
  Bron: The Conquest of Happiness (1930) ch. 5. Voor de volledige tekst zie: russell-j.com
Alle Bertrand Russell citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.

Over Bertrand Russell

Brits wijsgeer en publicist, kleinzoon van de politicus Lord John Russell. Van gefortuneerden huize werd Russell, al vroeg wees, door een grootmoeder opgevoed en door huisleraren onderwezen. Hij had een ongelukkige jeugd. In 1890 schreef hij zich als student te Cambridge in voor wiskunde en filosofie. Niet zozeer de kwaliteit van het onderwijs als wel de vrienden die hij daar maakte, brachten de jonge Russell psychisch en intellectueel in beweging. Na zijn afstuderen in 1894 door Europa reizend, maakte hij in Berlijn kennis met kopstukken uit de Duitse socialistische beweging, maar keerde toch terug naar de wetenschap en begon in Cambridge promotieonderzoek naar de grondslagen en filosofie van wiskunde en logica. Het wetenschapsbedrijf zou een van de kentrekken van zijn veelbewogen leven worden. Russell manifesteerde zich ook in de samenleving. Bij voortduring koos hij maatschappelijke en politieke standpunten waarmee hij vriendenkring en publieke opinie tegen de haren in streek, alvorens hij er ook (late) erkenning voor kreeg (bijv. zijn steun voor vrouwenemancipatie, pacifisme, onderkenning van het totalitarisme van het Sovjetsysteem al in 1920, seksuele hervorming, gevaren van de atoombewapening). Russell, een 'onrustige' intellectueel, reisde veel, trouwde vier keer en had een enorme productie aan publicaties en spreekbeurten. In 1950 kreeg hij de Nobelprijs voor literatuur. In het werk van Russell als schrijver, docent, spreker en activist zijn vier velden te onderscheiden: wijsbegeerte van wiskunde en logica, kennisleer, ethiek en opvoeding, en ten slotte politieke activiteiten. Hij leverde belangrijke bijdragen aan de grondslagen van de wiskunde. en heeft zich sterk gemaakt voor de pacifistische beweging, was onder andere werkzaam bij het oorlogsmisdaden onderzoek in het ‘Vietnam-tribunaal’. Hij schreef ‘An outline of Philosophy’ en ‘New hopes for a changing world’. "Russell, Bertrand", Encarta(R) 98 Encyclopedie Winkler Prins Editie. Alle rechten voorbehouden.