Citaten van Bertrand Russell

Bertrand Russell

Bertrand Russell

Engels filosoof, wiskundige en Nobelprijswinnaar literatuur (1950)

Leefde van: 1872-1970

Categorie: Filosofen | Wetenschappers | Groot-Brittanië

 • Het overwinnen van vrees is het begin van wijsheid.
 • De mate van iemands emoties varieert omgekeerd evenredig met zijn kennis van de feiten.
 • Domoren zijn meestal zelfverzekerd, terwijl wie verstand bezit ook zelfkritiek en twijfel kent - en daarom komt de wereld niet veel verder.
 • Liefde moet zijn als een boom, met zijn wortels diep in de aarde, maar met zijn takken uitgestrekt naar de hemel.
 • Het enige dat de mensheid zal verlossen is samenwerking.
 • Bepaalde dingen missen die je wilt, is een onmisbaar deel van geluk.
 • Angst is de belangrijkste bron van bijgeloof en één van de belangrijkste bronnen van wreedheid. Angst overwinnen is het begin van wijsheid.
+4

Citaten 1 t/m 10 van 71.

 • Bertrand Russell
  Bertrand Russell
  - +
  +180
  De moeilijkheid met de wereld is dat de dommen zelfverzekerd zijn en de verstandigen met twijfel vervuld.
 • Bertrand Russell
  Bertrand Russell
  - +
  +108
  Angst is de belangrijkste bron van bijgeloof en één van de belangrijkste bronnen van wreedheid. Angst overwinnen is het begin van wijsheid.
  Origineel: Fear is the main source of superstition, and one of the main sources of cruelty. To conquer fear is the beginning of wisdom.
 • Bertrand Russell
  Bertrand Russell
  - +
  +50
  De moeilijkste opgave voor de leraar is de leerling het plezier in het leren niet te bederven.
 • Bertrand Russell
  Bertrand Russell
  - +
  +47
  Liefde moet zijn als een boom, met zijn wortels diep in de aarde, maar met zijn takken uitgestrekt naar de hemel.
  Origineel: Love should be a tree whose roots are deep in the earth, but whose branches extend into heaven.
  Bron: Marriage and Morals (1929) ch. 19. Voor de volledige tekst zie: russell-j.com
 • Bertrand Russell
  Bertrand Russell
  - +
  +38
  Domoren zijn meestal zelfverzekerd, terwijl wie verstand bezit ook zelfkritiek en twijfel kent - en daarom komt de wereld niet veel verder.
 • Bertrand Russell
  Bertrand Russell
  - +
  +37
  Van alle vormen van voorzichtigheid is voorzichtigheid in de liefde misschien wel het grootste struikelblok op de weg naar het geluk.
  Origineel: Of all forms of caution, caution in love is perhaps the most fatal to true happiness.
  Bron: The conquest of happiness (1930). Voor de volledige tekst zie: russell-j.com
 • Bertrand Russell
  Bertrand Russell
  - +
  +36
  Wat mensen willen is niet kennis, maar zekerheid.
  Origineel: What men want is not knowledge, but certainty.
 • Bertrand Russell
  Bertrand Russell
  - +
  +28
  Zelfs wanneer alle deskundigen het met elkaar eens, dan kunnen ze het nog steeds mis hebben.
  Origineel: Even when the experts all agree, they may well be mistaken.
  Bron: On the Value of Scepticism (1928). Voor de volledige tekst zie: www.panarchy.org
 • Bertrand Russell
  Bertrand Russell
  - +
  +27
  Het overwinnen van vrees is het begin van wijsheid.
  Origineel: To conquer fear is the beginning of wisdom.
  Bron: Unpopular Essays (1950)
 • Bertrand Russell
  Bertrand Russell
  - +
  +25
  Drie eenvoudige maar onweerstaanbare hartstochten hebben mijn leven beheerst: de behoefte aan liefde, de drang naar kennis en het bijna ondraaglijk besef dat het mensdom smartelijk lijdt.
Alle Bertrand Russell citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.

Over Bertrand Russell

Brits wijsgeer en publicist, kleinzoon van de politicus Lord John Russell. Van gefortuneerden huize werd Russell, al vroeg wees, door een grootmoeder opgevoed en door huisleraren onderwezen. Hij had een ongelukkige jeugd. In 1890 schreef hij zich als student te Cambridge in voor wiskunde en filosofie. Niet zozeer de kwaliteit van het onderwijs als wel de vrienden die hij daar maakte, brachten de jonge Russell psychisch en intellectueel in beweging. Na zijn afstuderen in 1894 door Europa reizend, maakte hij in Berlijn kennis met kopstukken uit de Duitse socialistische beweging, maar keerde toch terug naar de wetenschap en begon in Cambridge promotieonderzoek naar de grondslagen en filosofie van wiskunde en logica. Het wetenschapsbedrijf zou een van de kentrekken van zijn veelbewogen leven worden. Russell manifesteerde zich ook in de samenleving. Bij voortduring koos hij maatschappelijke en politieke standpunten waarmee hij vriendenkring en publieke opinie tegen de haren in streek, alvorens hij er ook (late) erkenning voor kreeg (bijv. zijn steun voor vrouwenemancipatie, pacifisme, onderkenning van het totalitarisme van het Sovjetsysteem al in 1920, seksuele hervorming, gevaren van de atoombewapening). Russell, een 'onrustige' intellectueel, reisde veel, trouwde vier keer en had een enorme productie aan publicaties en spreekbeurten. In 1950 kreeg hij de Nobelprijs voor literatuur. In het werk van Russell als schrijver, docent, spreker en activist zijn vier velden te onderscheiden: wijsbegeerte van wiskunde en logica, kennisleer, ethiek en opvoeding, en ten slotte politieke activiteiten. Hij leverde belangrijke bijdragen aan de grondslagen van de wiskunde. en heeft zich sterk gemaakt voor de pacifistische beweging, was onder andere werkzaam bij het oorlogsmisdaden onderzoek in het ‘Vietnam-tribunaal’. Hij schreef ‘An outline of Philosophy’ en ‘New hopes for a changing world’. "Russell, Bertrand", Encarta(R) 98 Encyclopedie Winkler Prins Editie. Alle rechten voorbehouden.