Bhartrihari

Hindu filosoof en dichter

Leefde van: 570-651

Categorie: Filosofen | Dichters (Hedendaags)

Citaten: Bhartrihari

Citaten 1 t/m 8 van 8.

1
 • Bhartrihari
  ajax-loader
  - +
  +8

  'Die man is een der onzen of een vreemdeling,' zo rekenen mensen van lage zin; mannen van edele zin daarentegen beschouwen de ganse aarde als hun familie.

 • Bhartrihari
  ajax-loader
  - +
  +7

  Het vuur kan men weren door water, de zonnegloed door een scherm, een bronstige olifant door een scherpe stuurhaak, een koe en een ezel door een stok, een ziekte door innemen van artsenijen, een vergif door aanwending van verschillende toverspreuken: - te

 • Bhartrihari
  ajax-loader
  - +
  +1

  Mijd de booswicht al was zijn hoofd met wijsheid gekroond; ook met juwelen opgesmukt spuwt de adder nog vergif.

 • Bhartrihari
  ajax-loader
  - +
   0

  Alleen welsprekendheid sieren de man, alle andere sieraden en opsmuk maken hem niet mooier.

 • Bhartrihari
  ajax-loader
  - +
   0

  Liefde is de krokodil in de rivier van het verlangen.

 • Bhartrihari
  ajax-loader
  - +
   0

  Rimpels doorploegen mijn gelaat, jong alleen blijft de oude hartstocht.

 • Bhartrihari
  ajax-loader
  - +
  -1

  Eeuwig jong is de roem die voortreffelijke dichters verwerven; de ouderdom verzwakt hem niet, de dood doet hem niet sterven.

 • Bhartrihari
  ajax-loader
  - +
  -1

  Slechts hier en daar vindt men de aarde gesierd met dezulken, die arm aan onvriendelijke en rijk aan vriendelijk woorden zijn, die aan hun eigen vrouw genoegen vinden en zich onthouden van afkeuring van anderen.

1