Citaten van Blaise Pascal

Blaise Pascal

Blaise Pascal

Frans wis- en natuurkundige en filosoof

Leefde van: 1623-1662

Categorie: Filosofen | Wetenschappers | : Frankrijk

 • Deze brief is nogal lang uitgevallen omdat ik geen tijd had hem korter te maken.
 • De mens is niet meer dan een zwak riet, maar het is een denkend riet. Het is niet nodig dat het heelal zich bewapent om hem te verpletteren: een damp, een waterdruppel volstaat om hem te doden.
 • Het heden is nooit ons einddoel; het verleden en het heden zijn onze middelen; alleen de toekomst is ons doel. Aldus leven wij nooit, maar hopen te leven; en doordat wij ons altijd voorbereiden om gelukkig te worden, is het onvermijdelijk dat wij het nooit zijn.
 • Het hart heeft zijn redenen, die het verstand niet kent.
 • Onze natuur ligt in de beweging; volmaakte rust is de dood.
 • Het recht is: wat eenmaal vastgesteld werd; en zo zullen al onze vastgestelde wetten noodzakelijkerwijze voor rechtvaardig gehouden worden, zonder dat men ze onderzoekt, daar zij nu eenmaal zijn vastgesteld.
 • Nieuwsgierigheid is slechts ijdelheid. Meestal willen we alleen maar iets weten om erover te kunnen praten.
 • Betogen over ootmoed vormen stof tot trots voor de trotsen en tot ootmoed voor de nederigen.
 • Het enige dat ons troost geeft in ons ongeluk is verstrooiing. En desalniettemin vormt juist die ons grootste ongeluk.
 • Als een natuurlijk betoog een hartstocht of een indruk afschildert, vindt men in zichzelve de waarheid terug van 't gehoorde.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 122.

 • Blaise Pascal
  Blaise Pascal
  - +
  +96
  Het hart heeft zijn redenen, die het verstand niet kent.
  Origineel: Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît pas.
  Bron: Pensées (1670)
 • Blaise Pascal
  Blaise Pascal
  - +
  +69
  Deze brief is nogal lang uitgevallen omdat ik geen tijd had hem korter te maken.
  Origineel: Je n'ai fait celle-ci plus longue que parce que je n'ai pas eu le loisir de la faire plus courte.
  Bron: Les Provinciales lettre 16
 • Blaise Pascal
  Blaise Pascal
  - +
  +68
  God kennen, en niet je eigen ellende, maakt trots. Je eigen ellende kennen en Jezus Christus niet, leidt tot wanhoop. Maar de kennis van Jezus Christus stelt ons vrij van trots en wanhoop; omdat we God vinden, onze ellende, en de enige manier om het te herstellen.
  Origineel: La connaissance de Dieu sans celle de notre misère fait l’orgueil. La connaissance de notre misère sans celle de Jésus-Christ fait le désespoir. Mais la connaissance de Jésus-Christ nous exempte et de l’orgueil, et du désespoir ; parce que nous y trouvons Dieu, notre misère, et la voie unique de la réparer.
  Bron: Pensées XV, II
 • Blaise Pascal
  Blaise Pascal
  - +
  +63
  Al het leed der mensen spruit hieruit voort, dat zij niet rustig in hun kamer kunnen blijven.
  Origineel: Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre.
  Bron: Pensées
 • Blaise Pascal
  Blaise Pascal
  - +
  +42
  De mens is altijd geneigd te ontkennen al wat hem onbegrijpelijk is.
  Origineel: Il est toujours disposé à nier tout ce qui lui est incompréhensible.
  Bron: De l’esprit géométrique § 26-27
 • Blaise Pascal
  Blaise Pascal
  - +
  +37
  Alle goede spreuken zijn reeds op de wereld; men verzuimt slechts om ze toe te passen.
  Origineel: Toutes les bonnes maximes sont dans le monde, on ne manque qu'à les appliquer.
  Bron: Pensées
 • Blaise Pascal
  Blaise Pascal
  - +
  +36
  In ieder mens is er een oneindige afgrond die men alleen met God kan vullen.
  Origineel: Mais qui en sont toutes incapables parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c’est-à-dire que par Dieu même.
  Bron: Pensées Morale chrétienne
 • Blaise Pascal
  Blaise Pascal
  - +
  +35
  De uitvindingen der mensen gaan van eeuw tot eeuw vooruit; de goedheid en de slechtheid der wereld blijven in 't algemeen onveranderd.
  Origineel: Les inventions des hommes de siècle en siècle vont de même, la bonté et la malice du monde en général en est de même.
  Bron: Pensées Vanité
 • Blaise Pascal
  Blaise Pascal
  - +
  +34
  De voornaamste kwaal van de mens is zijn tomeloze nieuwsgierigheid naar dingen die hij niet kan doorgronden.
  Origineel: La maladie principale de l'homme est la curiosité inquiète des choses qu'il ne peut savoir.
  Bron: Pensées (1670)
 • Blaise Pascal
  Blaise Pascal
  - +
  +30
  De beste boeken zijn die, waarvan de lezer denkt dat hij ze zelf had kunnen schrijven.
  Origineel: Les meilleurs livres sont ceux que ceux qui les lisent croient qu'ils auraient pu faire.
  Bron: Pensées p.427
Alle Blaise Pascal citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.

Over Blaise Pascal

Pascal was de zoon van Étienne Pascal, belastingrechter in Clermont-Ferrand. Na de dood van diens vrouw, Antoinette Bégon, die overleed toen Pascal 4 jaar was, verkocht zijn vader zijn werk door aan zijn broer, zodat hij zich geheel aan de opvoeding van zijn kinderen kon wijden. Ze verhuisden in 1631 naar Parijs.
Vader Pascal onderwees zijn kinderen zelf. Al vroeg ontdekte hij daardoor de uitzonderlijke talenten van zijn zoon. Pascal had al ongeveer vanaf zijn 7e jaar een onstuitbare leergierigheid op het gebied van de wiskunde en de mechanica.
Pascal correspondeerde behalve met Fermat ook met Christiaan Huygens, Gottfried Leibniz en andere grote wiskundigen van de Gouden Eeuw. Hoewel Fermat en Pascal elkaar nooit persoonlijk hebben ontmoet, is hun samenwerking altijd positief geweest en stimuleerden ze elkaar om oplossingen voor steeds nieuwe vraagstukken te vinden.
Pascal is nooit getrouwd. Toen zijn twee jaar jongere zuster Jacqueline intrad in het klooster kreeg het geloof een grote betekenis voor hem. Door de controverse met de jezuïeten verdiepte Pascal zich in de theologie en nam het wetenschappelijk werk een minder belangrijke plaats in.
Pascal was van jongs af veel ziek en leed vaak aan hoofd- en kiespijn. Om die pijnen te vergeten dwong hij zich buitengewoon intensief werkzaam te zijn in de wetenschap en in de theologie. In de laatste jaren van zijn korte leven - hij werd slechts 39 - raakte hij meer en meer overtuigd van de waarheid van het christelijke geloof. Hij verkocht zijn goederen en hielp armen en zieken waarbij hij zelf heel eenvoudig leefde. Na zijn dood onderzocht men zijn lichaam en stelde een buitengewone compacte hersenmassa vast die tegen een verdikte fontanel drukte, wat zijn pijnen voor een deel verklaarde.

Uit Wikipedia