Blaise Pascal

Blaise Pascal

Frans wis- en natuurkundige en filosoof

Leefde van: 1623-1662

Categorie: Filosofen | Wetenschappers

Citaten: Blaise Pascal

Citaten 1 t/m 10 van 153.

 • Blaise Pascal
  Blaise Pascal
  - +
  +65

  De mens is zó gemaakt, dat als men hem maar dikwijls zegt dat hij een dwaas is, hij het ook gaat geloven; en door het dikwijls tegen zichzelf te zeggen, gelooft hij zichzelf.

 • Blaise Pascal
  Blaise Pascal
  - +
  +45

  Het hart heeft zijn redenen, die het verstand niet kent.

  Origineel: Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît pas.

  Bron: Pensées (1670)

 • Blaise Pascal
  Blaise Pascal
  - +
  +37

  Deze brief is nogal lang uitgevallen omdat ik geen tijd had om hem korter te maken.

 • Blaise Pascal
  Blaise Pascal
  - +
  +32

  God kennen, en niet je eigen ellende, maakt hoogmoedig. Je eigen ellende kennen en God niet, leidt tot wanhoop. Christus kennen is de middenweg, want daarin vinden we zowel God als onze ellende.

  Bron: Pensées

 • Blaise Pascal
  Blaise Pascal
  - +
  +22

  De mens is altijd geneigd te ontkennen al wat hem onbegrijpelijk is.

 • Blaise Pascal
  Blaise Pascal
  - +
  +20

  Alle goede spreuken zijn reeds op de wereld; men verzuimt slechts om ze toe te passen.

 • Blaise Pascal
  Blaise Pascal
  - +
  +19

  De uitvindingen der mensen gaan van eeuw tot eeuw vooruit; de goedheid en de slechtheid der wereld blijven in 't algemeen onveranderd.

 • Blaise Pascal
  Blaise Pascal
  - +
  +19

  In ieder mens is er een afgrond die men alleen met God kan vullen.

 • Blaise Pascal
  Blaise Pascal
  - +
  +18

  De meeste problemen van de mens komen voort uit zijn overmogen stil te zijn.

 • Blaise Pascal
  Blaise Pascal
  - +
  +15

  De beste boeken zijn die, waarvan de lezer denkt dat hij ze zelf had kunnen schrijven.

  Origineel: Les meilleurs livres sont ceux que ceux qui les lisent croient qu'ils auraient pu faire.

Over Blaise Pascal

Pascal was de zoon van Étienne Pascal, belastingrechter in Clermont-Ferrand. Na de dood van diens vrouw, Antoinette Bégon, die overleed toen Pascal 4 jaar was, verkocht zijn vader zijn werk door aan zijn broer, zodat hij zich geheel aan de opvoeding van zijn kinderen kon wijden. Ze verhuisden in 1631 naar Parijs.
Vader Pascal onderwees zijn kinderen zelf. Al vroeg ontdekte hij daardoor de uitzonderlijke talenten van zijn zoon. Pascal had al ongeveer vanaf zijn 7e jaar een onstuitbare leergierigheid op het gebied van de wiskunde en de mechanica.
Pascal correspondeerde behalve met Fermat ook met Christiaan Huygens, Gottfried Leibniz en andere grote wiskundigen van de Gouden Eeuw. Hoewel Fermat en Pascal elkaar nooit persoonlijk hebben ontmoet, is hun samenwerking altijd positief geweest en stimuleerden ze elkaar om oplossingen voor steeds nieuwe vraagstukken te vinden.
Pascal is nooit getrouwd. Toen zijn twee jaar jongere zuster Jacqueline intrad in het klooster kreeg het geloof een grote betekenis voor hem. Door de controverse met de jezuïeten verdiepte Pascal zich in de theologie en nam het wetenschappelijk werk een minder belangrijke plaats in.
Pascal was van jongs af veel ziek en leed vaak aan hoofd- en kiespijn. Om die pijnen te vergeten dwong hij zich buitengewoon intensief werkzaam te zijn in de wetenschap en in de theologie. In de laatste jaren van zijn korte leven - hij werd slechts 39 - raakte hij meer en meer overtuigd van de waarheid van het christelijke geloof. Hij verkocht zijn goederen en hielp armen en zieken waarbij hij zelf heel eenvoudig leefde. Na zijn dood onderzocht men zijn lichaam en stelde een buitengewone compacte hersenmassa vast die tegen een verdikte fontanel drukte, wat zijn pijnen voor een deel verklaarde.

Uit Wikipedia