Citaten van Erasmus

Erasmus

Erasmus

Nederlands humanist en filosoof

Leefde van: 1469-1536

Categorie: Filosofen | : Nederland

 • Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding.
 • Een grote stad betekent grote eenzaamheid.
 • Schoon is wat moeilijk te bereiken is.
 • Niets is goedkoper dan om zich van de ernstigste levensvragen met een dooddoener af te maken.
 • Ik wil een wereldburger zijn, of beter gezegd een niet-burger.
 • Heel de wereld is mijn vaderland.
 • Onwetendheid is de moeder der hoogmoed.
 • Wat gebeurd is, laat zich niet meer ongedaan maken.
 • Niets is dwazer dan wijs te zijn op het verkeerde moment.
 • De Heilige Geest is neergedaald in de gedaante van een duif, niet als een adelaar of havik.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 144.

 • Erasmus
  Erasmus
  - +
  +259
  Afstand scheidt enkel de lichamen, niet de geesten.
 • Erasmus
  Erasmus
  - +
  +152
  Onwetendheid is de moeder der hoogmoed.
 • Erasmus
  Erasmus
  - +
  +76
  Een grote stad betekent grote eenzaamheid.
  Origineel: Magna civitas magna solitudo.
  Bron: Adagia #1354
 • Erasmus
  Erasmus
  - +
  +74
  Het is de grootste dwaasheid, dingen te leren, die men later weer moet vergeten.
 • Erasmus
  Erasmus
  - +
  +68
  Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding.
 • Erasmus
  Erasmus
  - +
  +67
  De oorlog is aangenaam voor wie hem niet kent.
  Origineel: Dulce bellum inexpertis.
  Bron: Adagia
 • Erasmus
  Erasmus
  - +
  +62
  Een leven zonder boeken is onleefbaar.
 • Erasmus
  Erasmus
  - +
  +61
  De dieren die het minst op de mens lijken, zijn het meest gelukkig.
 • Erasmus
  Erasmus
  - +
  +61
  Kan iemand die zichzelf haat, wel van een ander houden?
 • Erasmus
  Erasmus
  - +
  +59
  Bijna iedereen weet dat, maar niet iedereen komt op de gedachte.
  Bron: Epicureus
Alle Erasmus citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.

Over Erasmus

De geleerdste humanist van zijn tijd. Erasmus is geboren uit een onwettige verbintenis en werd vernoemd naar de heilige Erasmus (of Herasmus, een van de veertien noodhelpers). De naam Desiderius nam hij in 1496 zelf erbij aan. Hij ging naar school in Gouda en Deventer. Na de dood van zijn moeder ging hij naar de school in Den Bosch en woonde aldaar in het fraterhuis van de Broeders des Gemenen Levens. In 1487 trad hij in het klooster Steyn bij Gouda, alwaar hij met de studie van de Latijnse klassieken begon. Na zijn priesterwijding in 1492, zegde hij het kloosterleven vaarwel en werd secretaris van de bisschop van Kamerijk en vergezelde hem op diens reizen. Een reis naar Engeland (1499) bracht hem in aanraking met geleerden als de kanselier Thomas More en de graecus John Colet. In 1500 publiceerde hij de Adagia, een verzameling Latijnse spreekwoorden, waarmee hij terstond naam maakte. Zijn "Enchiridion militis christiani" (1503) geeft blijk van zijn opvattingen over het christendom, waarbij Christus niet als de verzoener, maar als de hemelse leermeester wordt gezien. Hierna volgde een periode van veel reizen. Verder beroemde werken zijn: "Laus stultitiae of Moriae encomium" (Lof der zotheid), een satire op maatschappelijke en kerkelijke misstanden en domheden, "Novum instrumentum omne" (1516), "De libero arbitrio diatribe" (1524) betrof de kern van het theologisch geschil in die dagen. Ondanks dat hij zich afzette tegen de reformatie heeft hij grote invloed gehad op het vrijzinnig protestantisme van de 19de eeuw.