Citaten van G. J. P. J. Bolland

G. J. P. J. Bolland

G. J. P. J. Bolland

Nederlands taalkundige en filosoof

Leefde van: 1854-1922

Categorie: Filosofen | : Nederland

Citaten 31 t/m 40 van 44.

 • G. J. P. J. Bolland
  G. J. P. J. Bolland
  - +
   0
  Het slechtste van het slechte wordt veracht, en het beste van het beste - niet geroemd: geroemd en geëerd wordt het beste in zijne soort, zoolang de soort niet de beste is.
  Bron: Zuivere rede en hare werkelijkheid: Het boek der spreuken 43
 • G. J. P. J. Bolland
  G. J. P. J. Bolland
  - +
   0
  Het zijn van het begin is nog niet zijn; het begin van het zijn is worden, en gesteld worden is opgeheven worden. Want worden is ‘iets’ worden en gewórden zijn iets ‘zijn’.
  Bron: Zuivere rede en hare werkelijkheid: Het boek der spreuken 190
 • G. J. P. J. Bolland
  G. J. P. J. Bolland
  - +
   0
  In verstandig denken stelt men zich voor, dat iets tot staan en bestaan is gekomen, een verstaanbare bestaanswaan des verstands, doch niet gedachte van zuivere rede.
  Bron: Zuivere rede en hare werkelijkheid: Het boek der spreuken 162
 • G. J. P. J. Bolland
  G. J. P. J. Bolland
  - +
   0
  Recht voor allen is bevoorrechting van sommigen.
  Bron: Zuivere rede en hare werkelijkheid: Het boek der spreuken 664
 • G. J. P. J. Bolland
  G. J. P. J. Bolland
  - +
   0
  Wat de meeste menschen aantrekt, kan niet het hoogste zijn, en de aantrekkelijkheid van boeiende geschiedverhalen beteekent, dat men zoo voor als na in de kinderkamer van vertellingen houdt.
  Bron: Zuivere rede en hare werkelijkheid: Het boek der spreuken 40
 • G. J. P. J. Bolland
  G. J. P. J. Bolland
  - +
   0
  Wie van algemeen stemrecht en parlementarisme genezing hoopt voor maatschappelijke euvelen, is een welmenende dwaas.
  Bron: Spreuken uit de leerzaal van zuivere rede (1912) I, 816
 • G. J. P. J. Bolland
  G. J. P. J. Bolland
  - +
  -1
  De kracht bestaat niet, maar verkeert zich, in de uiting, waarin ze zich wedervindt; geene kracht zonder uiting, noch uiting zonder kracht.
  Bron: Zuivere rede en hare werkelijkheid: Het boek der spreuken 238
 • G. J. P. J. Bolland
  G. J. P. J. Bolland
  - +
  -1
  De wiskundige neemt geen genoegen met onberekenbare verwachtingen en berekent zelfs de waarschijnlijkheid.
  Bron: Zuivere rede en hare werkelijkheid: Het boek der spreuken 305
 • G. J. P. J. Bolland
  G. J. P. J. Bolland
  - +
  -1
  Gemoed, verstand en rede verhouden zich als individueele gewaarwording, zakelijke opneming en een wederkeerig vernemen.
  Bron: Zuivere rede en hare werkelijkheid: Het boek der spreuken 479
 • G. J. P. J. Bolland
  G. J. P. J. Bolland
  - +
  -1
  Het tot rede gebrachte verstand en het positief wetenschappelijk verstand verhouden zich als het verstand, dat weet en het verstand, dat niet weet, wat het zegt.
  Bron: Zuivere rede en hare werkelijkheid: Het boek der spreuken 343
Alle G. J. P. J. Bolland citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 4)