Citaten van George Orwell

George Orwell

George Orwell

Engels schrijver (ps. van Eric Blair)

Leefde van: 1903-1950

Categorie: Schrijvers (Hedendaags) | : Groot-Brittanië

Citaten 71 t/m 80 van 134.

 • George Orwell
  George Orwell
  - +
  +1
  Dubbeldenken betekent de kracht om twee tegenstrijdige overtuigingen tegelijkertijd in je hoofd te hebben en ze allebei te accepteren.
  Origineel: Doublethink means the power of holding two contradictory beliefs in one's mind simultaneously, and accepting both of them.
  Bron: 1984 (1949)
 • George Orwell
  George Orwell
  - +
  +1
  Een man die een aalmoes ontvangt, haat praktisch altijd zijn weldoener - het is een vast kenmerk van de menselijke natuur.
  Origineel: A man receiving charity practically always hates his benefactor- it is a fixed characteristic of human nature.
  Bron: Down and Out in Paris and London (1933)
 • George Orwell
  George Orwell
  - +
  +1
  Een socialistische Verenigde Staten van Europa lijkt mij het enige politieke doel dat vandaag de dag de moeite waard is.
  Origineel: A Socialist United States of Europe seems to me the only worth-while political objective today.
  Bron: It is what I Think, 1947-1948
 • George Orwell
  George Orwell
  - +
  +1
  Een tragische situatie is precies dat wanneer de deugd niet zegeviert, maar wanneer men nog steeds van mening is dat de mens edeler is dan de krachten die hem vernietigen.
  Origineel: A tragic situation exists precisely when virtue does not triumph but when it is still felt that man is nobler than the forces which destroy him.
  Bron: Selected Essays Lear, Tolstoy and the Fool
 • George Orwell
  George Orwell
  - +
  +1
  Er is maar één manier om met schrijven geld te verdienen, en dat is door te trouwen met de dochter van een uitgever.
  Origineel: There is only one way to make money at writing, and that is to marry a publisher's daughter.
  Bron: Down and out in Paris and London (1933) ch.4
 • George Orwell
  George Orwell
  - +
  +1
  Het doel van een grap is niet om de mens te degraderen, maar om hem te herinneren dat hij al is gedegradeerd.
  Origineel: The aim of [a joke] is not to degrade the human being, but to remind him that he is already degraded.
  Bron: I Have Tried to Tell the Truth
 • George Orwell
  George Orwell
  - +
  +1
  Het is een corrumperende zaak om in het geheim je echte leven te leiden. Men moet leven met de stroom van het leven mee, niet ertegen.
  Origineel: It is a corrupting thing to live one's real life in secret. One should live with the stream of life, not against it.
  Bron: Burmese Days (1934)
 • George Orwell
  George Orwell
  - +
  +1
  Het is eigenaardig dat de mensen het als vanzelfsprekend aannemen dat ze het recht hebben een preek tegen je te houden en gebeden over je uit te storten zodra je inkomen beneden een zeker niveau zakt.
  Origineel: It is curious how people take it for granted that they have a right to preach at you and pray over you as soon as your income falls below a certain level.
  Bron: Down and Out in Paris and London (1933) Ch. 33
 • George Orwell
  George Orwell
  - +
  +1
  Het volk leeft over het algemeen nog steeds in een wereld van absoluut goed en kwaad, waaraan de intellectuelen allang zijn ontsnapt.
  Origineel: The common people, on the whole, are still living in the world of absolute good and evil from which the intellectuals have long since escaped.
  Bron: Selected Essays Raffles and Miss Blandish
 • George Orwell
  George Orwell
  - +
  +1
  Niemand kan terugkijken op zijn schooldagen en oprecht zeggen dat zij totaal ongelukkig waren.
  Origineel: No one can look back on his schooldays and say with truth that they were altogether unhappy.
  Bron: Such, Such Were the Joys (1947) III. Voor de volledige tekst zie: orwell.ru
Alle George Orwell citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 8)