Citaten van Georges-Louis Leclerc de Buffon

Georges-Louis Leclerc de Buffon

Georges-Louis Leclerc de Buffon

Frans bioloog en academicus

Leefde van: 1707-1788

Categorie: Wetenschappers | : Frankrijk

 • Het genie is slechts een buitengewoon vermogen tot geduld.
 • Het paard is de meest nobele verovering die de mens ooit heeft gemaakt.
 • De stijl is niets anders dan de orde en de beweging, die men in zijn gedachten legt.

Citaten 1 t/m 10 van 13.

 • Georges-Louis Leclerc de Buffon
  Georges-Louis Leclerc de Buffon
  - +
  +22
  Het genie is slechts een buitengewoon vermogen tot geduld.
  Origineel: Le génie n'est autre chose qu'une grande aptitude à la patience.
  Bron: Discours Academique
 • Georges-Louis Leclerc de Buffon
  Georges-Louis Leclerc de Buffon
  - +
  +2
  Lof moet niet slechts de verdienste bekronen, doch haar ook doen ontkiemen.
  Origineel: L'éloge doit non seulement couronner le mérite, mais le faire germer.
  Bron: Discours Academique
 • Georges-Louis Leclerc de Buffon
  Georges-Louis Leclerc de Buffon
  - +
  +2
  Niets beter karakteriseert een wonder dan de onmogelijkheid het effect te verklaren door natuurlijke oorzaken.
  Origineel: Rien ne caractérise mieux un miracle que l'impossibilité d'en expliquer l'effet par les causes naturelles.
  Bron: Histoire naturelle
 • Georges-Louis Leclerc de Buffon
  Georges-Louis Leclerc de Buffon
  - +
  +1
  De enige echte wetenschap is de kennis van feiten.
  Origineel: La seule vraie science est la connaissance des faits.
  Bron: Histoire naturelle
 • Georges-Louis Leclerc de Buffon
  Georges-Louis Leclerc de Buffon
  - +
  +1
  De ezel is van nature even gevoelig, geduldig en kalm als het paard trots, vurig en onstuimig is.
  Origineel: L'âne est d'un naturel aussi sensible, aussi patient, aussi tranquille que le cheval est fier, ardent, impétueux.
  Bron: Histoire naturelle
 • Georges-Louis Leclerc de Buffon
  Georges-Louis Leclerc de Buffon
  - +
  +1
  De filosoof moet ouderdom beschouwen als een vooroordeel.
  Origineel: Le philosophe doit regarder la vieillesse comme un préjugé.
  Bron: Histoire naturelle
 • Georges-Louis Leclerc de Buffon
  Georges-Louis Leclerc de Buffon
  - +
  +1
  De grootste werker van de natuur is tijd.
  Origineel: Le grand ouvrier de la nature est le temps.
  Bron: Histoire naturelle
 • Georges-Louis Leclerc de Buffon
  Georges-Louis Leclerc de Buffon
  - +
  +1
  De kat is een ontrouwe dienaar die alleen uit noodzaak wordt gehouden.
  Origineel: Le chat est un domestique infidèle que l'on ne garde que par nécessité.
  Bron: Genie de M. De Buffon
 • Georges-Louis Leclerc de Buffon
  Georges-Louis Leclerc de Buffon
  - +
  +1
  Goed schrijven is te gelijk goed denken, goed voelen, en goed weergeven; het is te zelfder tijd geest, ziel, en smaak hebben.
  Origineel: Bien écrire, c'est tout à la fois bien penser, bien sentir et bien rendre; c'est avoir en même temps de l'esprit, de l'âme et du goût.
  Bron: Discours sur le style
 • Georges-Louis Leclerc de Buffon
  Georges-Louis Leclerc de Buffon
  - +
  +1
  Het paard is de meest nobele verovering die de mens ooit heeft gemaakt.
  Origineel: Le cheval est la plus noble conquête que l’homme ait jamais faite.
  Bron: Histoire des Mammifères
Alle Georges-Louis Leclerc de Buffon citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.

Over Georges-Louis Leclerc de Buffon

Georges-Louis Leclerc, graaf de Buffon (Montbard, 7 september 1707 - Parijs, 16 april 1788) was een Frans natuuronderzoeker en hoofd van de koninklijke tuinen van de Franse koning Lodewijk XV.

Buffon bezocht een jezuïetenschool te Dijon en studeerde vanaf 1728 geneeskunde, astronomie en botanie aan de universiteit van Angers.
Na een duel in 1730, waarbij hij een Engelsman doodde, werd hij gedwongen tijdelijk uit Frankrijk te vertrekken. Na zijn terugkeer werd hij in 1739 benoemd tot directeur van de Koninklijke Plantentuin, waarbij hij de koninklijke musea, tuinen en menagerieën te beheren kreeg. Dat was het begin van zijn levenswerk.
In 1749 werd het eerste deel van zijn Histoire Naturelle gepubliceerd. Er zouden in de veertig jaar daarna nog 43 delen volgen. Buffon behandelde de natuurlijke historie (vroeger gebruikt als verzamelnaam voor zoölogie, fysiologie, geologie, botanie, antropologie en kosmologie) op een moderne wetenschappelijke manier en rekende af met de religieuze invloed daarbinnen.
Het was de in geologie geïnteresseerde Buffon duidelijk dat de aarde veel ouder was dan de 6000 jaar die de kerk leerde. Buffons gedachtegoed over de verandering die dieren onder druk van de omstandigheden ondergaan (evolutie), was een voorzichtige voorloper van dat van Charles Darwin, maar de van de gunst van de koning afhankelijke Buffon heeft het niet aangedurfd om de conclusies die hij uit zijn studies had getrokken, in brede kring te presenteren.
Buffon kan worden beschouwd als een van de grondleggers van de moderne biologie en de geologie. In 1733 werd Buffon benoemd tot lid van de Académie des Sciences en in 1753 tot lid van de Académie Française.

Uit Wikipedia