Citaten van Heraclitus

Heraclitus

Heraclitus

Grieks filosoof

Leefde van: 540 v.C. - 480 v.C.

Categorie: Filosofen | Oud-Grieks

Citaten 11 t/m 20 van 39.

 • Heraclitus
  Heraclitus
  - +
  +5
  Zich bezinnen is de grootste deugd, en de wijsheid is het de waarheid te spreken en ernaar te handelen, met een scherpe aandacht voor de aard der dingen.
 • Heraclitus
  Heraclitus
  - +
  +5
  Ziekte maakt gezondheid aangenaam en goed; hetzelfde geldt voor honger en bevrediging, en voor vermoeidheid en rust.
 • Heraclitus
  Heraclitus
  - +
  +4
  De weg omhoog en omlaag is een en dezelfde.
 • Heraclitus
  Heraclitus
  - +
  +3
  De Logos is niet enkel de zinvolle menselijke rede, maar ook de zin die in de dingen rust, die tot ons spreekt en ons de dingen betekenisvol maakt.
 • Heraclitus
  Heraclitus
  - +
  +2
  Als iemand niet hoopt op het onverhoopte, zal hij het niet vinden, omdat het dan onvindbaar en onbereikbaar is.
 • Heraclitus
  Heraclitus
  - +
  +2
  Als onsterfelijken zijn zij sterfelijk, als sterfelijken onsterfelijk: het leven van de sterfelijken is de dood der onsterfelijken, het leven van de onsterfelijken de dood der sterfelijken.
 • Heraclitus
  Heraclitus
  - +
  +2
  Deze kosmos, dezelfde voor alle (mensen), werd noch door één der goden noch door één der mensen gemaakt, maar altijd was ze, is ze en zal ze zijn: vuur altijd levend, ontvlammend in maten en uitdovend in maten.
 • Heraclitus
  Heraclitus
  - +
  +2
  Het eeuwige leven is een kind: spelend als een kind, dobbelstenen werpend; het koningschap is aan een kind.
 • Heraclitus
  Heraclitus
  - +
  +2
  Inzicht hebben is iets van universele aard.
 • Heraclitus
  Heraclitus
  - +
  +2
  Onwetendheid kan men maar beter verborgen houden.
Alle Heraclitus citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 2)