Kofi Annan

Kofi Annan

Ghanees diplomaat en 7e secretaris-generaal van de VN

Leefde van: 1938-2018

Categorie: Politiek

Citaten: Kofi Annan

Citaten 1 t/m 10 van 52.

 • Kofi Annan
  Kofi Annan
  - +
  +1
  Als tolerantie, respect en gelijkheid doordringen in het gezinsleven, zullen ze zich vertalen in waarden die vorm geven aan samenlevingen, naties en de wereld.
  Origineel: If tolerance, respect and equity permeate family life, they will translate into values that shape societies, nations and the world.
 • Kofi Annan
  Kofi Annan
  - +
  +1
  Armoede verwoest families, gemeenschappen en naties. Het veroorzaakt instabiliteit en politieke onrust en zorgt voor conflicten.
  Origineel: Poverty devastates families, communities and nations. It causes instability and political unrest and fuels conflict.
 • Kofi Annan
  Kofi Annan
  - +
  +1
  De toekomst is van jou, maar hij kan alleen van jou zijn als je deelneemt en de leiding neemt.
  Origineel: The future belongs to you, but it can only belong to you if you participate and take charge.
 • Kofi Annan
  Kofi Annan
  - +
  +1
  Drugs hebben vele levens vernietigd, maar een verkeerd beleid van de overheid heeft nog veel meer vernietigd. Ik denk dat het duidelijk is dat het na 40 jaar oorlog tegen drugs niet heeft gewerkt. Drugs moeten worden gedecriminaliseerd.
  Origineel: Drugs have destroyed many lives, but wrongheaded governmental policies have destroyed many more. I think it's obvious that after 40 years of war on drugs, it has not worked. There should be decriminalization of drugs.
 • Kofi Annan
  Kofi Annan
  - +
  +1
  Elke samenleving die er niet in slaagt de energie en creativiteit van haar jeugd te benutten, zal achterblijven.
  Origineel: Any society that does not succeed in tapping into the energy and creativity of its youth will be left behind.
  Bron: Twitter (2013)
 • Kofi Annan
  Kofi Annan
  - +
  +1
  Onze grootste uitdaging in deze nieuwe eeuw is om een idee te nemen dat abstract lijkt - duurzame ontwikkeling - en het tot een realiteit te maken voor alle mensen van de wereld.
  Origineel: Our biggest challenge in this new century is to take an idea that seems abstract - sustainable development - and turn it into a reality for all the world's people.
 • Kofi Annan
  Kofi Annan
  - +
   0
  Als onze hoop om een betere en veiligere wereld te bouwen meer moet worden dan wishful thinking, zullen we de betrokkenheid van vrijwilligers meer dan ooit nodig hebben.
  Origineel: If our hopes of building a better and safer world are to become more than wishful thinking, we will need the engagement of volunteers more than ever.
 • Kofi Annan
  Kofi Annan
  - +
   0
  De kloof tussen de rijken en de armen kan niet blijven groeien zonder dat er iets aan wordt gedaan.
  Origineel: The gap between the rich and the poor cannot keep growing without nothing being done about it.
 • Kofi Annan
  Kofi Annan
  - +
   0
  De toekomst van vrede en welvaart die we zoeken voor alle volkeren van de wereld heeft een basis nodig van tolerantie, veiligheid, gelijkheid en rechtvaardigheid.
  Origineel: The future of peace and prosperity that we seek for all the world's peoples needs a foundation of tolerance, security, equality and justice.
 • Kofi Annan
  Kofi Annan
  - +
   0
  Er kan geen twijfel over bestaan dat deze aanvallen opzettelijke terroristische aanslagen zijn, zorgvuldig gepland en gecoördineerd en als zodanig veroordeel ik ze volkomen. Terrorisme moet resoluut worden bestreden, waar het zich voordoet.
  Origineel: There can be no doubt that these attacks are deliberate acts of terrorism, carefully planned and coordinated and as such I condemn them utterly. Terrorism must be fought resolutely wherever it appears.