Citaten van Krishnamurti

Krishnamurti

Krishnamurti

In India geboren spiritueel leraar

Leefde van: 1895-1986

Categorie: Theologen en geestelijken | : India

 • Een mens die niet zijn eigen weg durft te gaan, die het nooit heeft durven wagen met het leven, die nooit geworsteld heeft, zal nooit het geluk kennen.
 • We klampen ons liever vast aan het bekende, dan het onbekende onder ogen te zien - het bekende is ons huis, onze meubels, onze familie, ons karakter, ons werk, onze kennis, onze roem, onze eenzaamheid, onze goden - dat kleine iets dat onophoudelijk in zichzelf ronddraait met zijn eigen begrensde pat
 • Vrij zijn van geweld betekent vrij zijn van alles wat de ene mens de ander heeft opgelegd; geloof, dogma's, rituelen, mijn land, jouw land, jouw God en mijn God, mijn mening, jouw mening, mijn ideaal.
 • Het begrijpen van je eigen denken is het einde van al je smart.
 • Geloof is een formule van inactiviteit die schijnheiligheid kweekt, en tegen schijnheiligheid vecht de gehele jongere generatie en verzet zich.
 • God is enkel een symbool, een woord, dat werkelijk zijn betekenis verloren heeft, want kerken en tempels hebben het vernietigd.
 • Vrij zijn is een geestestoestand - niet vrij zijn van iets, maar het gevoel van vrij zijn, de vrijheid om alles in twijfel te trekken en daarom zo intens, actief en krachtig, dat het elke vorm van afhankelijkheid, slavernij, navolging en aanvaarding overboord gooit.
 • Het is werkelijk buitengewoon interessant om de werking van het eigen denken gade te slaan, al is het maar om waar te nemen hoe men denkt, waar die reactie die we denken noemen, uit voortspruit.
 • Orde van buitenaf opgelegd moet altijd wanorde kweken.
 • Vrijheid is een toestand waarin geen haat, geen geweld, geen bruutheid bestaat.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 175.

 • Krishnamurti
  Krishnamurti
  - +
  +240
  Vrijheid bestaat in het erkennen van grenzen.
 • Krishnamurti
  Krishnamurti
  - +
  +79
  Verlangen naar de toekomst wijst op de wens het heden te vermijden.
 • Krishnamurti
  Krishnamurti
  - +
  +72
  Het begrijpen van je eigen denken is het einde van al je smart.
 • Krishnamurti
  Krishnamurti
  - +
  +62
  Het leven heeft geen doel. Een doel is een beperking.
 • Krishnamurti
  Krishnamurti
  - +
  +61
  Als we een diepe, duurzame relatie met de natuur konden vormen, zouden we nooit een dier doden om onze eetlust te bevredigen en nooit een aap, een hond of een cavia kwaad doen door er vivisectie op te plegen, opdat wij daar beter van worden. We zouden andere manieren ontdekken om onze wonden te helen en ons lichaam te genezen. Maar de geest genezen is iets totaal anders. Dat gebeurt geleidelijk, als je één bent met de natuur, met die sinaasappel aan de boom, met het grassprietje, dat zich door het cement heen perst en met de heuvels, die door de wolken bedekt, verborgen worden.
 • Krishnamurti
  Krishnamurti
  - +
  +50
  Eenvoud is onuitputtelijk.
 • Krishnamurti
  Krishnamurti
  - +
  +49
  Angst ontstaat als het denken terugblikt op dingen in het verleden gebeurd zijn of vooruitloopt op dingen die in de toekomst kunnen gebeuren.
 • Krishnamurti
  Krishnamurti
  - +
  +49
  Vrij zijn van geweld betekent vrij zijn van alles wat de ene mens de ander heeft opgelegd; geloof, dogma's, rituelen, mijn land, jouw land, jouw God en mijn God, mijn mening, jouw mening, mijn ideaal.
 • Krishnamurti
  Krishnamurti
  - +
  +44
  Voor de hele ontwikkeling van het menselijk wezen, wordt eenzaamheid noodzakelijk, als een manier om gevoeligheid te kweken.
 • Krishnamurti
  Krishnamurti
  - +
  +41
  Als het ik-bewustzijn verdwijnt, dat wil zeggen als het ego oplost, is er puur besef. Bewustzijn is persoonlijk, besef is onpersoonlijk.
Alle Krishnamurti citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.

Over Krishnamurti

Krishnamurti werd in Zuid-India geboren als het achtste kind van Jiddu Naraniah, een Brahmaanse gouvernements-ambtenaar. In 1905 overleed Krishnamurti's moeder. In 1909 verhuisde het gezin naar Adyar (nabij Madras), waar zijn vader ging werken bij het hoofdkwartier van de Theosofische Vereniging. De vereniging stond toen onder leiding van Annie Besant en Charles Webster Leadbeater. Na kennismaking met de kinderen van Naraniah maakte de jonge Krishnaji zoveel indruk op hen, dat zij probeerden het voogdijschap over Krishnamurti en zijn broer Nitya te verwerven. Nog in hetzelfde jaar werden de beide kinderen toegewezen aan Annie Besant.

Van april tot september 1911 maakte Krishnamurti met zijn broer en Annie Besant een reis naar Engeland. Van februari 1912 tot december 1921 werden de broers naar Engeland en Frankrijk gezonden om hun opleiding te voltooien. Ter voorbereiding op zijn 'wereldleraarschap' bezocht Krishnamurti vanaf eind 1921 spirituele congressen. Rond deze tijd hield hij ook zijn eerste lezingen en bijeenkomsten.

Krishnamurti reisde tot zijn dood op en neer tussen Amerika, India en Europa, waar zijn lezingen altijd een groot gehoor vonden. De onder zijn invloed opgerichte scholen te Brockwood Park (Verenigd Koninkrijk), Rishi Valley (India) en Ojai (VS) proberen zijn denkbeelden te verbreiden.

Krishnamurt overleed in 1986 te Ojai aan alvleesklierkanker. Na zijn overlijden werd hij op zijn eigen verzoek na acht uur in een harde kartonnen "kist" naar het crematorium gebracht, waar slechts enkele intimi afscheid namen.

Uit Wikipedia