Machiavelli

Machiavelli

Florentijns staatsfilosoof

Leefde van: 1469-1527

Categorie: Filosofen

Citaten: Machiavelli

Citaten 41 t/m 50 van 111.

 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +5
  Ik stel vast dat iedereen die macht uitoefent, ernaar moet streven dat hij voor barmhartig en niet voor wreed gehouden wordt.
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +5
  In onzekere tijden zal de heerser altijd gebrek hebben aan mensen die hij kan vertrouwen.
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +5
  Vaak komen machtsposities in gevaar wanneer de machtshebbers proberen hun gezag - dat ze in feite aan hun medeburgers ontlenen - om te zetten in absolute macht.
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +5
  Waar een goede krijgsmacht bestaat, bestaat een goede organisatie.
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +5
  Wie de geschiedenis van de stad bestudeert, ziet dat in elk tijdsgewricht talloze personen in verantwoordelijke functies het slachtoffer zijn geworden van laster. Daardoor ontstond overal rancune, die weer tot conflicten leidde, en de conflicten weer tot factievorming, en die factievorming tot een catastrofe.
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +5
  Wie op het volk bouwt, bouwt op modder.
  Bron: Il Principe 9
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +4
  Als je zelf ergens woont, zie je eventuele wantoestanden geboren worden en kun je er meteen iets tegen doen. Maar als je er niet woont, hoor je er pas van wanneer ze een grote omvang bereikt hebben en dan valt er niets meer tegen te beginnen.
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +4
  Een heerser moet ervoor zorgen dat hij op zodanige wijze gevreesd wordt dat hij, ook al slaagt hij er niet in de liefde van zijn onderdanen te winnen, toch in elk geval hun haat weet te ontlopen.
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +4
  En precies zo meen ik, dat zij die de vijand niet in het open veld tegemoet kunnen treden, maar genoodzaakt zijn zich binnen de muren terug te trekken en deze te verdedigen, altijd op de hulp van anderen zijn aangewezen.
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +4
  Hulptroepen kunnen op zichzelf nuttig en goed zijn, maar voor hem die ze te hulp roept zijn ze bijna altijd schadelijk. Want als ze verliezen is het met je gedaan. En als ze overwinnen, ben je aan hen overgeleverd.

Citaten in werken van Machiavelli

Over Machiavelli

Niccolò Machiavelli (Florence, 3 mei 1469 – aldaar, 21 juni 1527) was een Italiaanse filosoof, geschiedschrijver, humanist, en schrijver gevestigd in Florence tijdens de Italiaanse renaissance. Hij was een stichter van de moderne politieke wetenschappen en een diplomaat, politiek filosoof, toneelschrijver en een ambtenaar van de Florentijnse Republiek. Hij schreef ook komedies, carnavalsliedjes en poëzie. Ook is zijn persoonlijke correspondentie bewaard. Hij was secretaris van de Tweede Kanselarij van de Florentijnse Republiek van 1498 tot 1512, toen de Medici hun macht verloren. Hij schreef zijn meesterwerk, De vorst, nadat de Medici terug aan de macht kwamen en hij daarom niet langer een verantwoordelijke positie bekleedde in Florence.

Als diplomaat bewees Machiavelli goede diensten aan zijn meesters, als militair deskundige had hij een beslissend aandeel in de tijdelijke onderwerping van Pisa maar hij kon het verval van Florence niet verhinderen. Vijf jaar na Machiavelli's dood hield Florence op als soevereine stadstaat te bestaan. Biografen omschrijven Machiavelli's karakter als open en loyaal, cynisch, onhandig en sociaal gebrekkig. Zijn belangrijkste werk Il Principe zorgde voor eeuwige roem en werd het meest invloedrijke en beruchte politieke traktaat ooit.

Uit Wikipedia