Patrick Modiano

Frans schrijver en Nobelprijswinnaar Literatuur (2014)

Leefde van: 1945-

Categorie: Schrijvers (Hedendaags)

Citaten: Patrick Modiano

Citaten 1 t/m 10 van 14.

 • Patrick Modiano
  Patrick Modiano
  - +
   0
  De lezer weet meer over een boek dan de auteur zelf.
  Origineel: Le lecteur en sait plus long sur un livre que son auteur lui même.
  Bron: Toespraak bij ontvangst Nobelprijs 2014
 • Patrick Modiano
  Patrick Modiano
  - +
   0
  Door te zijn geboren in 1945, nadat steden waren vernietigd en hele bevolkingsgroepen verdwenen waren, werd ik ongetwijfeld gevoeliger voor de thema's van herinnering en vergetelheid.
  Origineel: D'être né en 1945, après que des villes furent détruites et que des populations entières eurent disparu, m'a sans doute rendu plus sensible aux thèmes de la mémoire et de l'oubli.
  Bron: Toespraak bij ontvangst Nobelprijs 2014
 • Patrick Modiano
  Patrick Modiano
  - +
   0
  Er zijn mysterieuze wezens, altijd dezelfde, die als schildwachten staan op elk kruispunt van ons leven.
  Origineel: Il y a des êtres mystérieux, toujours les mêmes, qui se tiennent en sentinelles à chaque carrefour de notre vie.
  Bron: Villa triste
 • Patrick Modiano
  Patrick Modiano
  - +
   0
  Het boek behoort niet langer toe aan degene die het heeft geschreven, maar aan degenen die het gelezen hebben.
  Origineel: Le livre n'appartient plus à celui qui l'a écrit, mais à ceux qui le lisent.
  Bron: Magazine Télérama 02-02-2014
 • Patrick Modiano
  Patrick Modiano
  - +
   0
  Het is soms voldoende om twee of drie woorden op een pagina te wissen, zodat alles verandert.
  Origineel: Il suffit parfois de rayer deux ou trois mots sur une page pour que tout change.
  Bron: Magazine Télérama 02-02-2014
 • Patrick Modiano
  Patrick Modiano
  - +
   0
  Ik denk dat we bij de ingang van gebouwen nog steeds de echo horen van de voetstappen van degenen die er vroeger liepen en die sindsdien zijn verdwenen. Iets blijft trillen na hun passage, de trillingen worden zwakker en zwakker, maar kunnen gevoeld worden door diegene die attent is.
  Origineel: Je crois qu’on entend encore dans les entrées d’immeubles l’écho des pas de ceux qui avaient l’habitude de les traverser et qui, depuis, ont disparu. Quelque chose continue de vibrer après leur passage, des ondes de plus en plus faibles, mais que l’on capte si l’on est attentif.
  Bron: Rue des boutiques obscures
 • Patrick Modiano
  Patrick Modiano
  - +
   0
  Ik geloof dat wil je een literair werk maken, je gewoon je leven moet dromen - een droom waarin herinnering en verbeelding samensmelten.
  Origineel: Je crois que pour en faire une œuvre littéraire, il faut tout simplement rêver sa vie – un rêve où la mémoire et l’imagination se confondent.
  Bron: Interview Gallimard - oktober 2014
 • Patrick Modiano
  Patrick Modiano
  - +
   0
  Ik kwam tot de ontdekking dat het moeilijk is om te beginnen met een roman. Het is net alsof je om een zwembad heenloopt terwijl je te bang bent om erin te springen omdat het water te koud is.
 • Patrick Modiano
  Patrick Modiano
  - +
   0
  Je kunt verdwalen of verdwijnen in een grote stad. Je kunt zelfs je identiteit veranderen en een nieuw leven leiden.
  Origineel: On peut se perdre ou disparaître dans une grande ville. On peut même changer d'identité et vivre une nouvelle vie.
  Bron: Toespraak bij ontvangst Nobelprijs 2014
 • Patrick Modiano
  Patrick Modiano
  - +
   0
  Je maakt momenten van ontmoediging door wanneer je de eerste pagina's van een roman schrijft. Je krijgt elke dag de indruk dat je op het verkeerde spoor zit.
  Origineel: Vous passez par des moments de découragement quand vous rédigez les premières pages d'un roman. Vous avez, chaque jour, l'impression de faire fausse route.
  Bron: Toespraak bij ontvangst Nobelprijs 2014

Citaten in werken van Patrick Modiano