Citaten van Rudolf von Jhering

Rudolf von Jhering

Rudolf von Jhering

Duits jurist

Leefde van: 1818-1892

| : Duitsland

 • De strijd om het recht is de poëzie van het karakter.
 • Dat de wolven om vrijheid schreeuwen is begrijpelijk. Maar wanneer de schapen mee gaan schreeuwen, bewijzen ze alleen dat ze schapen zijn.
 • Eer is de juridische waarde van de persoon; het vereist de wettelijke erkenning van de mens als persoon.

Citaten 1 t/m 10 van 15.

 • Rudolf von Jhering
  Rudolf von Jhering
  - +
  +3
  Dat de wolven om vrijheid schreeuwen is begrijpelijk. Maar wanneer de schapen mee gaan schreeuwen, bewijzen ze alleen dat ze schapen zijn.
  Origineel: Daß die Wölfe nach Freiheit schreien, ist begreiflich. Wenn aber die Schafe in ihr Geschrei einstimmen, so beweisen sie damit nur, daß sie Schafe sind.
  Bron: Der Zweck im Recht
 • Rudolf von Jhering
  Rudolf von Jhering
  - +
  +1
  De wetgever moet denken als een filosoof, maar praten als een boer.
  Origineel: Der Gesetzgeber soll denken wie ein Philosoph, aber reden wie ein Bauer.
 • Rudolf von Jhering
  Rudolf von Jhering
  - +
  +1
  Eer is de juridische waarde van de persoon; het vereist de wettelijke erkenning van de mens als persoon.
  Origineel: Ehre ist der Rechtswert der Person, sie hat die rechtliche Anerkennung des Menschen als Person zur Voraussetzung.
  Bron: Der Zweck im Recht
 • Rudolf von Jhering
  Rudolf von Jhering
  - +
   0
  De kluizenaar zondigt tegen de maatschappij omdat hij haar berooft van diensten die hij had kunnen verlenen.
  Origineel: Der Einsiedler versündigt sich gegen die Gesellschaft, denn er entzieht ihr die Dienste, die er im Stande wäre, ihr zu leisten.
  Bron: Der Zweck im Recht II
 • Rudolf von Jhering
  Rudolf von Jhering
  - +
   0
  De middagzon inspireert niet, dat doet alleen de ochtendzon.
  Origineel: Die Mittagssonne begeistert nicht, nur die Morgensonne.
  Bron: Der Kampf ums Recht (1872)
 • Rudolf von Jhering
  Rudolf von Jhering
  - +
   0
  De publieke opinie is de tuchtmeesteres van de moraal.
  Origineel: Die öffentliche Meinung ist die Zuchtmeisterin des Sittlichen.
  Bron: Der Zweck im Recht II
 • Rudolf von Jhering
  Rudolf von Jhering
  - +
   0
  De strijd om het recht is de poëzie van het karakter.
  Origineel: Der Kampf um 's Recht ist die Poesie des Charakters.
  Bron: Der Kampf ums Recht (1872)
 • Rudolf von Jhering
  Rudolf von Jhering
  - +
   0
  Dezelfde deur waar despotisme en willekeur door binnenkomen, staat ook open voor de buitenlandse vijand.
  Origineel: Dasselbe Tor, durch welches der Despotismus und die Willkür einziehen, steht auch dem auswärtigen Feind offen.
  Bron: Der Kampf ums Recht (1872)
 • Rudolf von Jhering
  Rudolf von Jhering
  - +
   0
  Een ideale verkiezingsprocedure zou niet alleen de stemmen moeten tellen, maar ook wegen.
  Origineel: Ein ideales Wahlverfahren müßte die Stimmen nicht nur zählen, sondern auch wägen.
 • Rudolf von Jhering
  Rudolf von Jhering
  - +
   0
  Elke tijd is een raadsel, dat niet hijzelf oplost, maar de toekomst.
  Origineel: Jede Zeit ist ein Rätsel, das nicht sie selber, sondern erst die Zukunft löst
  Bron: Geist des römischen Rechts
Alle Rudolf von Jhering citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.

Over Rudolf von Jhering

Rudolf von Jhering (Aurich, 22 augustus 1818 - Göttingen, 17 september 1892) was een Duits jurist. Hij doceerde Romeins recht aan de universiteit van Göttingen.
Aanvankelijk lag bij hem de nadruk op een rechtshistorische benadering, later op een rechts-sociologische. In zijn latere werk betoogde hij dat het recht de individuele en de maatschappelijke belangen dient te beschermen door samenspel en beperking van de mogelijkheid van conflicten. Daarbij kende hij veel betekenis toe aan de praktische bruikbaarheid van regels, meer dan aan theoretische beschouwingen. Hij zette dit uiteen in Der Zweck im Recht (Het doel van het recht), een werk dat onvoltooid bleef maar wel gepubliceerd werd.
Hij introduceerde nieuwe begrippen zoals een onderscheid tussen positief en negatief belang en mogelijke aansprakelijkheid bij het veronachtzamen van te respecteren belangen van de wederpartij bij onderhandelingen, 'culpa in contrahendo' (schuld bij contractsluiting). Deze begrippen zijn ook in het huidige Duitse recht (evenals in het Nederlandse) terug te vinden.

Uit Wikipedia