Citaten van Sir Isaac Newton

Sir Isaac Newton

Sir Isaac Newton

Brits wetenschapper, wiskundige

Leefde van: 1642-1727

Categorie: Wetenschappers | Groot-Brittanië

 • Wat wij weten is een druppel, wat wij niet weten een oceaan.
 • Als ik verder heb gezien dan anderen, komt dat doordat ik op de schouders van Reuzen stond.
 • Op elke actie is er altijd tegengesteld een gelijke reactie.
 • Tact is de kunst een punt te maken, zonder een vijand te maken.
+1

Citaten 1 t/m 10 van 14.

 • Sir Isaac Newton
  Sir Isaac Newton
  - +
  +33
  Wat wij weten is een druppel, wat wij niet weten een oceaan.
  Origineel: What we know is a drop, what we don't know is an ocean.”
 • Sir Isaac Newton
  Sir Isaac Newton
  - +
  +19
  Ik weet niet wat de wereld van mij denkt. Maar mijzelf lijk ik een knaap, die aan het strand speelt, en zich verheugt over een gladde kei of een bijzonder mooie schelp die hij af en toe vindt, terwijl de grote oceaan der waarheid onverkend voor hem ligt.
  Origineel: I do not know what I may appear to the world, but to myself I seem to have been only like a boy playing on the seashore, and diverting myself in now and then finding a smoother pebble or a prettier shell than ordinary, whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before me.
  Bron: In: Joseph Spence - Anecdotes, Observations and Characters, of Books and Men (1820)
 • Sir Isaac Newton
  Sir Isaac Newton
  - +
  +11
  De waarheid is altijd te vinden in eenvoud, en niet in de verscheidenheid en verwarring van de dingen.
  Origineel: Truth is ever to be found in simplicity, and not in the multiplicity and confusion of things.
  Bron: Rules for methodizing the Apocalypse Rule 9
 • Sir Isaac Newton
  Sir Isaac Newton
  - +
  +10
  In de wetenschap gelijken wij op kinderen, die aan de oever der kennis hier en daar een steentje oprapen, terwijl de wijde oceaan van het onbekende zich voor onze ogen uitstrekt.
  Origineel: In science we resemble children collecting a few pebbles at the beach of knowledge, while the wide ocean of the unknown unfolds itself in front of us.
 • Sir Isaac Newton
  Sir Isaac Newton
  - +
  +9
  Plato is mijn vriend, Aristoteles is mijn vriend, maar mijn grootste vriend is de waarheid.
  Origineel: Amicus Plato - amicus Aristoteles - magis amica veritas.
  Bron: Quaestiones Quaedam Philosophicae (1664)
 • Sir Isaac Newton
  Sir Isaac Newton
  - +
  +7
  Als ik verder heb gezien dan anderen, komt dat doordat ik op de schouders van Reuzen stond.
  Origineel: If I have seen further it is by standing on ye shoulders of Giants.
  Bron: Brief aan Robert Hooke 15 febr. 1676
 • Sir Isaac Newton
  Sir Isaac Newton
  - +
  +6
  Wat omhoog gaat moet naar beneden komen.
  Origineel: What goes up must come down.
 • Sir Isaac Newton
  Sir Isaac Newton
  - +
  +5
  Bij het leren van de wetenschappen werken voorbeelden meer uit dan theoretische uiteenzettingen.
 • Sir Isaac Newton
  Sir Isaac Newton
  - +
  +4
  In de wetenschappen hangt het genie slechts af van de intensiteit en de duur van de aandacht, waartoe het hoofd van een mens in staat is.
 • Sir Isaac Newton
  Sir Isaac Newton
  - +
  +4
  Tact is de kunst een punt te maken, zonder een vijand te maken.
  Origineel: Tact is the art of making a point without making an enemy.
Alle Sir Isaac Newton citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.