Citaten van Spinoza

Spinoza

Spinoza

Nederlands filosoof

Leefde van: 1632-1677

Categorie: Filosofen | : Nederland

 • Men moet menselijke handelingen niet bespotten, niet betreuren, niet veroordelen, doch begrijpen.
 • Mensen zijn misleid als ze denken dat ze vrij zijn, een mening die slechts hierin bestaat dat ze zich bewust zijn van hun handelingen en niet weten van de oorzaken waardoor deze worden bepaald.
 • Hoe helderder u uzelf en uw emoties begrijpt, des te meer gaat u houden van dat wat is.
 • Angst kan niet bestaan zonder hoop en hoop niet zonder angst.
 • Alles is in het Zijn vervat, geeft aan het Zijn uitdrukking en het Zijn is eeuwig, oneindig en enig.
 • Doch al het voortreffelijke is even moeizaam als zeldzaam.
 • Ieder heeft zoveel recht als hij macht heeft.
 • De vrije mens zal trachten met zijn medemensen in een zo goed mogelijke verstandhouding te leven, ervan overtuigd dat aan het leven in de gemeenschap de voorkeur moet worden gegeven boven dat in eenzaamheid.
 • Het doel van de staat is derhalve in werkelijkheid de vrijheid.
 • Aangezien de denkwijzen van mensen verschillen, zodanig dat sommigen gemakkelijker dan anderen de een of andere vorm van geloof omarmen, want wat de een leidt tot gebed kan de ander tot spotternij leiden, concludeer ik, dat iedereen vrij zou moeten zijn om voor zichzelf de basis van zijn overtuiging
+7

Citaten 1 t/m 10 van 75.

 • Spinoza
  Spinoza
  - +
  +155
  De vrije mens denkt over niets minder dan over de dood. Zijn wijsheid is niet een denken over de dood, maar over het leven.
 • Spinoza
  Spinoza
  - +
  +99
  Wat wij toeval noemen, is het toevluchtsoord der onwetendheid.
 • Spinoza
  Spinoza
  - +
  +80
  Men moet menselijke handelingen niet bespotten, niet betreuren, niet veroordelen, doch begrijpen.
  Origineel: Humanas actions non ridere, non lugere, neque detestari, sed intellegere.
  Bron: Tractatus Theologico Politicus (1670)
 • Spinoza
  Spinoza
  - +
  +73
  Aangezien de denkwijzen van mensen verschillen, zodanig dat sommigen gemakkelijker dan anderen de een of andere vorm van geloof omarmen, want wat de een leidt tot gebed kan de ander tot spotternij leiden, concludeer ik, dat iedereen vrij zou moeten zijn om voor zichzelf de basis van zijn overtuiging te kiezen, en dat geloof alleen zou moeten worden beoordeeld op de vruchten die het voortbrengt.
  Bron: Tractatus Theologico Politicus (1670)
 • Spinoza
  Spinoza
  - +
  +66
  Vrede is niet de afwezigheid van oorlog. Het is een deugd, een geestesstemming, het is de dispositie voor goede daden, vertrouwen en recht.
 • Spinoza
  Spinoza
  - +
  +46
  En dit zijn dingen die niet slechts de rede, maar ook de ervaring door dagelijkse voorbeelden leert, namelijk dat dergelijke wetten, die bevelen wat ieder moet geloven en die verbieden iets tegen deze of gene mening te zeggen of te schrijven, dikwijls zijn ingesteld om tegemoet te komen aan, of liever te zwichten voor de woede van de mensen, die vrije geesten niet kunnen verdragen en die met hun grimmig gezag licht in staat zijn de vroomheid van het oproerige grauw in razernij te doen verkeren en op te stoken tegen wie ze maar willen -
  Bron: Tractatus Theologico Politicus (1670) Hoofdstuk 20, alinea 12
 • Spinoza
  Spinoza
  - +
  +39
  Het doel van de staat is derhalve in werkelijkheid de vrijheid.
  Origineel: Finis ergo Reipublicae revera libertas est.
  Bron: Tractatus Theologico Politicus (1670) 20, 6
 • Spinoza
  Spinoza
  - +
  +36
  Iedereen moet vrij zijn om de basis van zijn overtuiging te kiezen. Dat geloof mag alleen beoordeeld worden op haar vruchten.
  Bron: Tractatus Theologico Politicus (1670)
 • Spinoza
  Spinoza
  - +
  +35
  Iets kan zowel goed, slecht of geen van beide zijn. Muziek is bijvoorbeeld goed voor iemand in een melancholische bui, slecht voor degene die rouwt en de dove maakt het niks uit.
  Bron: Ethica deel IV
 • Spinoza
  Spinoza
  - +
  +31
  De wereld zou gelukkiger zijn als mensen dezelfde capaciteit hadden om stil te zijn als om te spreken.
Alle Spinoza citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.

Over Spinoza

Benedictus de Spinoza, geboren als Baruch Spinoza (Latijn: Benedictus de Spinoza; Portugees: Bento de Espinosa of d'Espinosa) (Amsterdam, 24 november 1632 – Den Haag, 21 februari 1677) was een Nederlandse filosoof, lenzenslijper, politiek denker en exegeet uit de Gouden Eeuw, die wordt beschouwd als een van de grondleggers van de Verlichting.
Spinoza was van Sefardisch-Joodse afkomst. In 1656 werd hij door de Portugees-Israëlietische Gemeente uit de joodse gemeenschap verstoten. Tijdgenoten omschreven Spinoza als een zachtmoedig, rustig en bescheiden mens. Hij leverde felle kritiek op de letterlijke uitleg van de Bijbel door zijn tijdgenoten. Toch beschouwden zijn vrienden Spinoza als een gelovige christen, zij het erg ondogmatisch.

Spinoza was een volgeling en criticus van René Descartes, en een tijdgenoot van Nicolas Malebranche en Gottfried Wilhelm Leibniz, eveneens rationalisten van de vroege moderne filosofie.

Uit Wikipedia