Citaten van Umberto Eco

Umberto Eco

Umberto Eco

Italiaans schrijver en criticus

Leefde van: 1932-2016

Categorie: Media | Schrijvers (Hedendaags) | Italië

 • De computer is niet een intelligente machine die domme mensen helpt, integendeel, het is een domme machine die alleen in handen van intelligente mensen goed werkt.
 • De schoonheid van de kosmos wordt niet alleen gegeven door eenheid in verscheidenheid, maar ook door verscheidenheid in eenheid.
 • De schoonheid van het lichaam is beperkt tot de huid. Als mannen zouden zien wat zich onder de huid bevindt, zoals gebeurt met de Boeotiaanse lynx, zouden ze huiveren bij het aangezicht van de vrouw. Al die gratie bestaat uit slijm en bloed, vocht en gal. Als men denkt aan wat verborgen is in de neu
 • Ik ben gaan geloven dat de hele wereld een raadsel is, een onschadelijk raadsel dat vreselijk wordt gemaakt door onze eigen waanzinnige poging het te interpreteren alsof het een onderliggende waarheid heeft.
 • Om te overleven, moet je verhalen vertellen.
+2

Citaten 1 t/m 10 van 52.

 • Umberto Eco
  Umberto Eco
  - +
  +10
  Ik behoor tot een verloren generatie, en hervind me uitsluitend wanneer ik mijn gezelschap deel in de eenzaamheid van mijn gelijken.
  Origineel: Appartengo ad una generazione perduta, e mi ritrovo soltanto quando assisto in compagnia alla solitudine dei miei simili.
  Bron: De slinger van Foucault H. 12
 • Umberto Eco
  Umberto Eco
  - +
  +4
  We zijn altijd bezig de geschiedenis opnieuw te maken. Onze herinnering is altijd een interpretatieve reconstructie van het verleden, dus perspectief.
  Origineel: We are always remaking history. Our memory is always an interpretive reconstruction of the past, so is perspective.
  Bron: Interview met Chris Wallace November 2, 2015. Voor de volledige tekst zie: www.interviewmagazine.com
 • Umberto Eco
  Umberto Eco
  - +
  +3
  Iemand die niet meer in God gelooft is niet iemand die niets meer gelooft; het is iemand die alles gelooft.
  Origineel: Quando la gente non crede più in Dio, non è che non crede più a nulla, crede a tutto.
  Bron: La bustina di Minerva (1990)
 • Umberto Eco
  Umberto Eco
  - +
  +2
  Dat is het mooie van de anarchie op het internet. Iedereen heeft het recht zijn eigen irrelevantie te uiten.
  Origineel: Questo è il bello dell'anarchia di Internet. Chiunque ha diritto di manifestare la propria irrilevanza.
  Bron: La bustina di Minerva
 • Umberto Eco
  Umberto Eco
  - +
  +2
  De computer is niet een intelligente machine die domme mensen helpt, integendeel, het is een domme machine die alleen in handen van intelligente mensen goed werkt.
  Origineel: Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi, è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti.
  Bron: In: Claudio Pozzoli - Come scrivere una tesi di laurea con il personal computer Voorwoord
 • Umberto Eco
  Umberto Eco
  - +
  +2
  De echte held is altijd per ongeluk een held.
  Origineel: L'eroe vero è sempre eroe per sbaglio.
  Bron: Sette anni di desiderio
 • Umberto Eco
  Umberto Eco
  - +
  +2
  De mens bedrijft het kwaad nooit zo hartstochtelijk en vol overgave als wanneer hij dat doet uit godsdienstige overtuiging.
  Origineel: Gli uomini non fanno mai il male così completamente ed entusiasticamente come quando lo fanno per convinzione religiosa.
  Bron: De begraafplaats van Praag p.18
 • Umberto Eco
  Umberto Eco
  - +
  +2
  Men kan zeggen dat het Italiaanse fascisme de eerste rechtse dictatuur was die een Europees land domineerde, en dat alle soortgelijke bewegingen vervolgens een soort gemeenschappelijk archetype vonden in het Mussolini-regime.
  Origineel: Si può dire che il fascismo italiano sia stata la prima dittatura di destra che abbia dominato un paese europeo, e che tutti i movimenti analoghi abbiano trovato in seguito una sorta di archetipo comune nel regime di Mussolini.
  Bron: Il fascismo eterno
 • Umberto Eco
  Umberto Eco
  - +
  +2
  Om achteraf niet dom te lijken, geef ik het op nu slim te zijn. Laat me tenminste tot morgen nadenken.
  Origineel: Per non apparire sciocco dopo, rinuncio ad apparire astuto ora. Lasciami pensare sino a domani, almeno.
  Bron: De naam van de Roos 4e dag, Vespers
 • Umberto Eco
  Umberto Eco
  - +
  +2
  Om te overleven, moet je verhalen vertellen.
  Origineel: Per sopravvivere bisogna raccontare storie.
  Bron: Het eiland van de vorige dag p.221
Alle Umberto Eco citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.