Citaten van Victor Hugo

Victor Hugo

Victor Hugo

Frans schrijver

Leefde van: 1802-1885

Categorie: Schrijvers (Hedendaags) | Frankrijk

 • Melancholie is de gelukzaligheid van het triest zijn.
 • De hel is de eeuwige afwezigheid.
 • De natuur kent het grote geheim en glimlacht.
 • Parijs redden is meer dan alleen Frankrijk redden, het is de wereld redden.
 • Het opperste geluk in het leven is de overtuiging dat je bemind wordt om wie je bent, of liever, bemind wordt ongeacht wie je bent.
 • Muziek drukt dat uit wat niet gezegd kan worden maar waarover niet gezwegen kan worden.
 • Elke Europese oorlog is een burgeroorlog.
 • Veertig is de ouderdom van de jeugd. Vijftig de jeugd van de ouderdom.
 • Er is een schouwspel grootser dan de zee: dat is de hemel; er is een schouwspel grootser dan de hemel: dat is het geweten.
 • De poëzie is het meest innerlijke der dingen.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 136.

 • Victor Hugo
  Victor Hugo
  - +
  +98
  De geest wordt rijk door wat hij ontvangt; het hart wordt rijk door wat het geeft.
  Origineel: L'esprit s'enrichit de ce qu'on lui donne et le coeur de ce qu'il donne.
  Bron: toegeschreven
 • Victor Hugo
  Victor Hugo
  - +
  +61
  Muziek drukt dat uit wat niet gezegd kan worden maar waarover niet gezwegen kan worden.
  Origineel: Ce qu’on ne peut dire et ce qu’on ne peut taire, la musique l’exprime.
  Bron: William Shakespeare (1864) I, II, IV
 • Victor Hugo
  Victor Hugo
  - +
  +56
  Het eerste symptoom van ware liefde is bij een jongen verlegenheid, bij een meisje durf.
  Origineel: Le premier symptôme de l'amour vrai, chez un jeune homme c'est la timidité; chez une jeune fille, c'est la hardiesse.
  Bron: Les Misérables (1862)
 • Victor Hugo
  Victor Hugo
  - +
  +55
  Het opperste geluk in het leven is de overtuiging dat je bemind wordt om wie je bent, of liever, bemind wordt ongeacht wie je bent.
  Origineel: Le bonheur suprême de la vie est la conviction d'être aimé pour soi-même, ou plus exactement, d'être aimé en dépit de soi-même.
  Bron: Les Misérables
 • Victor Hugo
  Victor Hugo
  - +
  +43
  Armoede brengt volkeren tot revoluties en revoluties brengen het volk weer tot armoede.
  Origineel: La misère amène les peuples aux révolutions et les révolutions ramènent le peuple.
  Bron: Choses vues
 • Victor Hugo
  Victor Hugo
  - +
  +36
  De natuur kent het grote geheim en glimlacht.
  Origineel: La nature sait le grand secret et sourit.
  Bron: Printemps. Voor de volledige tekst zie: maisondelinspir.over-blog.com
 • Victor Hugo
  Victor Hugo
  - +
  +36
  Veertig is de ouderdom van de jeugd. Vijftig de jeugd van de ouderdom.
  Origineel: Quarante ans, c'est la vieillesse de la jeunesse, mais cinquante ans, c'est la jeunesse de la vieillesse.
  Bron: toegeschreven
 • Victor Hugo
  Victor Hugo
  - +
  +30
  Als we naar God zoeken, zegt de liefde: 'Langs hier.'
  Origineel: Lorsque nous cherchons Dieu, l'amour dit: par ici!
  Bron: Oeuvres poétiques vol.3
 • Victor Hugo
  Victor Hugo
  - +
  +21
  Niemand bewaart een geheim ooit zo goed als een kind.
  Origineel: Personne ne garde un secret comme un enfant.
  Bron: Les Misérables VIII
 • Victor Hugo
  Victor Hugo
  - +
  +16
  De dichter moet slechts één voorbeeld hebben: de natuur; slechts één gids: de waarheid.
  Origineel: Le poète ne doit avoir qu'un modèle, la nature; qu'un guide, la vérité.
  Bron: Odes et Ballades Préface
Alle Victor Hugo citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.

Over Victor Hugo

Victor Marie Hugo (Besançon, 26 februari 1802 – Parijs, 22 mei 1885) was een Frans schrijver, dichter, essayist en staatsman en wordt beschouwd als een van de belangrijkste en invloedrijkste Franse romantische auteurs van de 19e eeuw. Hij schreef romans, gedichten, toneelstukken, essays en politieke toespraken en liet ook een uitgebreide briefwisseling na.

Victor Hugo werd sterk beïnvloed door François René de Chateaubriand. Hugo publiceerde zijn eerste dichtbundel in 1822.

Victor Hugo werd geboren te Besançon (Franche-Comté) in 1802 als derde zoon van Joseph Léopold Sigisbert Hugo (1773-1828), een Franse generaal onder het keizerrijk van Napoleon afkomstig uit Lotharingen, en Sophie Trébuchet, oorspronkelijk afkomstig uit Nantes. Door het beroep van zijn vader kende Hugo een moeilijke kindertijd en werd hij door het garnizoensleven meegesleurd van stad tot stad.

Victor Hugo streefde naar verandering van de maatschappij en stelde de sociale ongelijkheid aan de kaak. Hij kritiseerde de rijken die er enkel naar streefden winst te maken zonder die winst opnieuw te herinvesteren in de productie. Dit werd hem echter niet in dank afgenomen door de bourgeoisie.
Tijdens zijn politieke carrière heeft Hugo ook meerdere grote toespraken gehouden.

Heel vaak hebben Hugo’s romans een sociale en maatschappijkritische inslag. Claude Gueux (1834), de documentaire novelle waarin hij de doodstraf aanklaagde, was alvast een eerste stap in die richting. Les Misérables (1862) heeft zeker een sociale betekenis en vertoont karakteristieken van het realisme, maar kan toch niet volledig worden beschouwd als een realistische roman.
Les Travailleurs de la mer (1866) sluit dan weer dichter aan bij de romantische esthetiek van het begin van de negentiende eeuw, met zijn verschrikkende natuur en zijn monsters. Sommigen vinden dit werk dan weer te pathetisch en melodramatisch.

Hugo was niet alleen een zeer begenadigd schrijver, maar ook een talentvol tekenaar. Tijdens zijn leven heeft hij zo’n 4000 tekeningen geproduceerd. Oorspronkelijk was dit slechts een hobby, maar de hobby werd steeds belangrijker naarmate hij zich meer ging toeleggen op de politiek en minder op het schrijven. Zozeer zelfs dat tekenen zijn creatieve uitlaatklep werd in de periode 1848-1851.

Lang na zijn dood wist Hugo nog tegenstrijdige reacties op te wekken: Charles Maurras verafschuwde hem, François Mauriac had de grootste bewondering voor hem.

Uit Wikipedia