Citaten: uit Gezegden van Marnix Gijsen

Citaten 1 t/m 7 van 7.

1
 • Marnix Gijsen
  Marnix Gijsen
  - +
  +10
  Hoe een mens verondersteld wordt zijn leed te dragen, leren we op de verkeerde plaats: in boeken, op het toneel en in de opera. Het diepste leed wordt stil gedragen.
  Bron: Gezegden
 • Marnix Gijsen
  Marnix Gijsen
  - +
  +3
  Een goed gedicht is een deel van ons geestelijk bezit dat we ronddragen en waaraan we in nood en vreugde steun vinden.
  Bron: Gezegden
 • Marnix Gijsen
  Marnix Gijsen
  - +
  +1
  De gedachte dat een opperwezen vierentwintig uren per dag zou nagaan wat wij hier verrichten, lijkt me even potsierlijk als pretentieus.
  Bron: Gezegden
 • Marnix Gijsen
  Marnix Gijsen
  - +
  +1
  Het staat voor mij vast dat het onvoorwaardelijk najagen van de deugd moet uitlopen op een grondeloos egoïsme.
  Bron: Gezegden
 • Marnix Gijsen
  Marnix Gijsen
  - +
  +1
  Ik denk dat de mens zich tenslotte vooral moet laten leiden door de waarheden die hij persoonlijk heeft ontdekt, veel meer dan door wat men hem heeft aangeleerd.
  Bron: Gezegden
 • Marnix Gijsen
  Marnix Gijsen
  - +
   0
  Elk levend wezen heeft het recht zich soms in zichzelf terug te trekken en te treuren om onze ontoereikendheid, om het feit dat we niets méér dan mensen zijn.
  Bron: Gezegden
 • Marnix Gijsen
  Marnix Gijsen
  - +
  -1
  De demon van het middaguur verschijnt in het leven van elke man. Hij bedreigt evenzeer de zinnelijken als de maagdelijken. Hij is de duivel van het gemis. Hij maakt zijn slachtoffers wijs dat indien ze zich niet haasten, iets van belang onherroepelijk gaat ontsnappen.
  Bron: Gezegden
1
Alle Gezegden van Marnix Gijsen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u altijd en alleen op citaten.net: 7 gevonden
Marnix Gijsen

Marnix Gijsen

Vlaams letterkundige en schrijver
Leefde van: 1899-1984
Categorie: Schrijvers (Belgisch) | Schrijvers (Hedendaags)
Bekijk alle citaten van Marnix Gijsen.

Over Marnix Gijsen

Marnix Gijsen werd katholiek opgevoed, promoveerde in 1925 aan de Katholieke Universiteit Leuven tot doctor in de geschiedkundige en zedenkundige wetenschappen en zette zijn studies verder voort in Freiburg, Parijs (Sorbonne) en Londen (London School of Economics). Tijdens de Tweede Wereldoorlog brak hij met de geloofs- en morele waarden waarmee hij was opgegroeid en nam een stoïcijnse levenshouding aan. Marnix Gijsen begon zijn letterkundige carrière als dichter bij de expressionistische groep rond het literair tijdschrift Ruimte. Zijn belangrijkste gedicht is "Loflitanie van de H. Franciscus van Assisië". Hij was geïnspireerd door Paul van Ostaijen. Zijn werk werd vele malen bekroond: de Belgische Staatsprijs voor verhalend proza in 1957, de Belgische Staatsprijs ter bekroning van een schrijverscarrière in 1969, en de Prijs der Nederlandse Letteren in 1974. In 1975 werd de schrijver in de adelstand verheven. Marnix Gijsen ligt begraven op het Schoonselhof te Antwerpen. De Vilvoordse beeldhouwer Rik Poot maakte een bronzen borstbeeld van hem.

Uit Wikipedia

ComputerComputer